I. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng

Chúng tôi tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ,  Hợp đồng thuê/cho thuê, vay/cho vay, Hợp đồng lao động, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng hợp tác kinh doanh v.v…

II. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ điều hành doanh nghiệp

Chúng tôi tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ điều hành doanh nghiệp gồm:
Quy chế hoạt động (Quy chế quản lý điều hành, Quy chế tài chính kế toán, Quy chế mua bán, Quy chế phòng kinh doanh, Quy chế quản lý chất lượng, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế quản lý hợp đồng, Quy chế quản lý con dấu  v.v…)
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên v.v…
Các văn bản hành chính như Mẫu quyết định của Ban Giám đốc, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kỹ thuật v.v…

III. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ điều hành pháp lý doanh nghiệp

Chúng tôi rà soát, tư vấn và soạn thảo Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp:
Điều lệ công ty
Thỏa thuận, Biên bản góp vốn của các thành viên
Hợp đồng, Biên bản chuyển nhượng vốn góp/cổ phần giữa các thành viên
Hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Biên bản bàn giao
Hồ sơ giải thể, phá sản
Chúng tôi cũng rà soát Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo Doanh nghiệp có đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết:
Các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

IV. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ quản trị nhân sự doanh nghiệp

Chúng tôi tư vấn, rà soát và soạn thảo các loại văn bản sau:
a) Nội quy, chính sách lao động
Nội quy lao động (đăng ký với Sở Lao động và Thương binh Xã hội)
Quy tắc đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp
Quy chế tuyển dụng
Quy chế đánh giá nhân viên, lương thưởng
Quy chế kỷ luật, sa thải nhân viên
Thang bảng lương
b) Hợp đồng lao động, các văn bản liên quan:
Mẫu Hợp đồng lao động chung, Hợp đồng lao động đối với những vị trí chủ chốt
Mẫu Hợp đồng đào tạo
Thỏa thuận bảo mật thông tin, không lôi kéo và quyến sở hữu trí tuệ
Mẫu mô tả nội dung và yêu cầu công việc cho các vị trí trong doanh nghiệp
Các mẫu quyết định tuyển dụng, lương, thưởng, thuyên chuyển, đề bạt, kỷ luật, sa thải nhân viên …
V. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tư vấn:
Bảo hộ quyền tác giả
Chống cạnh tranh không lành mạnh (hàng giả, hàng nhái)

VI. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: giải quyết tranh chấp

Luật sư đại diện: Luật sư đại diện cho doanh nghiệp tham gia đàm phán, thương lượng với các đối tác của khách hàng trong các tranh chấp dân sự và kinh tế
Luật sư bào chữa và luật sư bảo vệ (luật sư tranh tụng): Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp khi tham gia các vụ án tại Tòa án, Trung tâm trọng tài

VII. Các gói dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp của Luật Ba Đình

Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, chúng tôi thiết kế các gói dịch vụ hấp dẫn nhất như sau:
Gói 1 dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, ít việc: 2.000.000 đ/tháng
Gói 2 dành cho doanh nghiệp nhỏ: 5.000.000 đ/tháng
Gói 3 dành cho doanh nghiệp vừa hoặc các doanh nghiệp có vốn nước ngoài: Từ 10.000.000 đ/tháng
Liên hệ ngay với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ luật sư riêng doanh nghiệp tốt nhất.